Завод

Работилница

В работилницата вие можете да модифицирате своята екипировка. За да го направите трябва да влезете в работилницата и да изберете предмета, който искате да модифицирате.

Можете да модифицирате само предмети от 7мо или по-високо ниво, които се намират в инвентара ви.

В зависимост от вашето ниво се променя и броят на възможните модификации:

 • предмети 7-10 ниво може да се модифицират до М-20;
 • предмети 11 ниво може да се модифицират до М-21;
 • предмети 12 ниво може да се модифицират до М-23;
 • за 21-вата модификация са ви необходими Червени клещи;
 • за 22-рата модификация и нагоре са необходими Майсторски комплекти.

Благодарение на модификациите се увеличават основните показатели на предмета. Също така се прибавят и известни бонуси към вторичните показатели (точност, щета, критически удар, защита, защита от крит. удари, гъвкавост)
Обърнете внимание, че максималната възможна модификация зависи и от нивото на самия предмет. Т.е. например, играч 10 ниво няма да може да модифицира предмет 8-мо ниво повече М20.

Звания

Като модифицирате предмети, вие увеличавате своето умение за модификации. След определено количество модификации, вие ще получавате нови звания. Със всяко ново звание се повишава шансът да увеличите основния показател на предмета с 2 или 3 единици.


Червените клещи и Майсторските комплекти, необходими за модификации над М20, можете да получите от мелетата или от аукциона.

Модификации по нов начин!

Променят се правилата за модификация на предметите в завода. Сега предметите може да се модифицират до М20!

 • обикновените предмети 7-10 ниво може да се модифицират до М20, а ВИП - до М23
 • обикновените предмети 11 ниво може да се модифицират до М21, а ВИП — до М25
 • обикновените предмети 12 ниво може да се модифицират до М23, а ВИП — до М27
 • за 21 модификация са необходими червени клещи, за 22-ра и нагоре — специалните майсторски комплекти.

Червените клещи и майсторските комплекти са много редки предмети, необходими за сложните модификации над М20. Можете да получите тези предмети по два начина:

 • да намерите в Армейския сандък, който понякога се дава за победа в меле;
 • да купите за дини на аукциона от други играчи.

Червените клещи ще ви дадат от 10 до 20 показателя за една модификация. А като модифицирате предмет с майсторските комплекти, ще можете да получите от 3 до 30 показателя за една модификация!