Митинги

Съдържание

Създаване на група

Митингите в столицата се провеждат всеки четвъртък независимо от метеорологичните условия. Всеки играч от 7-мо ниво и нагоре може да подаде заявка за създаване на група за провеждане на митинг. Играчите трябва да посочат своите политически възгледи: за съгласните или за несъгласните, а след това да изразят своето мнение за политическата ситуация във вид на название и лозунг на групата. След това организаторът на митинга трябва да си намери съратници и да ги покани в неговата група, за да участват в боевете в четвъртък. Записването на група за митинги се провежда от понеделник до 10 сутринта в четвъртък. След като вече групата е записана, през целия ден в четвъртък могат да се присъединяват нови играчи към нея, ако има свободни места.Провеждане на боевете

Всяка група се състои от 4 човека. Боевете се провеждат от 11 до 15 ч. и от 20 до 24ч., като всяка група може да проведе 8 боя. Лидерът записва групата в списъка за битка и започва търсене на оптимален противник (взима под внимание мястото на групата в класацията, събраните точки и общата якост на групата). Веднага щом бъде намерен противник, членовете на групата трябва да потвръдят своето участие. Случай, че никой не го направи, групата ще получи служебна загуба. Закъснелите за началото на боя, могат да се намесят с лиценз на наемник.


Гласове

Гласове на избиратели — това е специална валута, която се получава от участниците на митингите и е необходима за покупка на кутии-мандати. Как се получават?

  • за победа на групата в битка — до 4, за загуба — 1;
  • за бой в събота - броят на гласовете се равнява на броя сразените врагове;
  • в края на седмицата лидерът получава бонус гласове, който е равен на броя на членовете на групата по авторитета на групата. В края на седмицата лидерът получава бонус гласове, който е равен на броя на членовете на групата по 6. Затова лидер на група (която има 4 члена) и която събира 6 или повече точки авторитет, ще получи в края на седмицата до 24 гласа.
Гласовете нямат срок на годност и се натрупват, докато не бъдат използвани за получаване на мандат. Дори след напускане на групата, играчът не губи спечелените си гласове и може да ги използва за получаване на награда - един от 5-те мандата.

Авторитет

Авторитетът показва колко е известността на дадена група на политическата сцена. В края на всяка седмица топ-50% (от всички групи, провели поне 4 битки) групи на нивото получават +1, а останалите групи биват разформирани. От групите, попаднали в топ-50% се изключват всички участници, освен лидерите, за да могат те да си съберат достойни съратници до четвъртък. Всяка точка авторитет носи на лидера на групата +1 в края на седмицата.

Съботният бой

Трите групи, събрали най-много точки в четвъртък, ще получат възможност да проведат бой с ченгели в събота. Времето за провеждане на боя се определя от самата група, а записването за боя стартира лидерът. За всеки паднал противник, в боя се намесват по-силни врагове: Полицаи, Офицери, Спецчасти, и дори Важен Представител на властта. За всеки победен противник, членовете на групата получават +1, а след завършването на боя - гарантирано 1 елемент от колекцията «Гражданско общество».

Звания

За активно участие в подготовката и провеждането на митингите играчите получават специални звания. Високото звание показва силата и важността на играча за групата.

Списък със звания

Награди

Участвайки на митингите, вие получавате гласове: до 4 за победа и 1 за загуба. В замяна на събраните гласове можете да изберете подходяща награда: веднага да си вземете малък мандат или да съберете гласове за голям.

Посочи с мишката върху кутия (мандат), за да видиш съдържанието й.


10

20

40

80

160

Колекции

Колекция «Гражданско общество» може да получи всеки, който взема участие на митингите в столицата! А елементите можете да откриете в мандатите, както и от съботния бой с властите.

Елемент от колекцията «Символи на властта» получават само лидери на групи, които в края на седмицата попаднат в топ-50% на своето ниво.

Правила и тънкости