Правила за общуване

SofiaWars.com e развлекателно-хумористичен проект, затова атмосферата за общуване трябва да е доброжелателна, комфортна и приятна. Бъдете вежливи в отношенията си към другите и се забавлявайте.

За по-добро разбиране на възможните наказания и за поддържане на благоприятна атмосфера в играта е необходимо да избягвате следните действия.

 

Термини

Под наказанията с причина«флуд» попадат:
— Умишлено многократно повтаряне на една или няколко еднотипни фрази;
— Прекаленото използване на символи, букви, думи в съобщенията («))))», «!!!!!!» и т.н.), създаващи пречка за нормално общуване в чата и възприемането на информацията. Наказанието в този случай се определя от модераторите;
— Прекаленото използване на емотикони (не повече от 3 в едно съобщение или в няколко за кратък период от време.);
— Общуване предимно с емотикони, без използването на текст;
— Забранени са постоянни молби за нападане на играч, за оценяване на снимки, за изпращане на подаръци и т.н.);
— Безсмислен текст – изпращане на символи, които не носят никакъв смисъл и запълват прозореца на чата, като пречат на останалите играчи да общуват..

Офтопик — пускане на съобщение, което няма никакво отношение към темата на обсъждане. Модераторите имат право да определят по свое усмотрение границите на допустимото отклонение от темата.
— Обсъждането в чата на групов бой по време на боя, в канал различен от "Боен" ще се счита за офтопик!

Тролене — пускане на съобщение с цел предизвикване на флейм, конфликти между играчи, обиди, а също и съобщения, които могат да попречат на по-нататъчното обсъждане на темата в приятна атмосфера.

Капс (капслок, Caps Lock) — писане на съобщения с предимно големи букви. Примери за подобни нарушения са: «ЗДРАСТИ», «оНлАЙн-иГРа», «зДРАСТИ НА ВСИЧКИ». Наказанието е предупреждение, а при повторни нарушения – забрана за писане.

Ненормативна лексика — нецензурни изрази, псувни.

Завоалирана ругатня — ненормативна лексика (ругатни), изкуствено модифицирана чрез заместване на части за възприемане на думи с други букви или символи при запазване на смисловото съдържание на оригиналната дума..

Създаване на конфликтни ситуации, провокация

— Спорове с цел възпрепятстване на нормалното общуване, обиди и др. Допуска се намесата на модератор в дискусия, която е възможно да излезе от рамките на позволеното, с предуждение за предстоящо наказание и молба за смяна на темата на по-доброжелателна. При продължение на провакативната дискусия се следват наказания.

— При публични действия свързани с името на героя, описание на герой или банда, девиз на герой или банда, име на домашен любимец, Екипа на играта има право да помоли даден играч да промени въведаната от него или от неговата банда информация с цел да бъде предотвратен конфликт и да се създаде по-приятна обстановка за общуване и игра. При отказ на този играч да изпълни молбата на Екипа, той ще бъде наказан със затвор за неопределен период.

Клевета — набеждаване или разпрастранение на лъжливи сведения, с цел да накърнят честта и достойнството на друго лице или подриващи неговата репутация. Клеветата е абсолютно недопустима, като клевета по адрес на Администрацията се наказва най-строго.

Обсъждане на наказания и действия на модератор — можете да подавате оплаквания от модераторите в специална тема във форума на играта. Всички обсъждания или оценка на действията на модераторите на друго място са забранени.

Разпространение на реклами и други непозволени линкове — разпространение на линкове, които не са свързани с играта, сайтове, които могат да нанесат вреда на компютъра на играча. Разрешени са линкове към форума и други сайтове свързани с проекта SofiaWars.com.

Разпалване на етнически конфликти — действия, които са отправени с цел разпалване на нациолна или расова вражда, социални конфликти, изказвания за превъзходство или непълноценност на граждани по признак националност.

Обсъждане на тема от сексуален характер — изпращане на порнографски и еротични материали, пропаганда на порнография, еротика, също така обсъждане на теми, свързани с въпроси от сексуален характер.

Език на общуване

За максимално комфортна игра е взето решение да се общува само на български език. Съобщения на всички останали езици ще бъдат изтривани и наказвани по преценка на модератора и администрацията. При повторни нарушения е възможно блокиране на акаунта завинаги.

В проекта www.sofiawars.com и прилежащите компоненти трябва да се пише на кирилица. Съобщенията на латиница ще бъдат изтриване и наказвани по преценка на модератора и администрацията. Това се отнася и за девизи, информацията за играчи и банди, и др.

Общи правила

В играта Sofia Wars.com са забранени::

 • флуд, офтопик, капс, тролене, възпрепятстване на общуването;
 • непреки обиди към други играчи, провокация;
 • опити за измами или заблуждаване на други играчи;
 • Използването и цитирането на ненормативна лексика, завоалирани изрази, ако те имат двойствен характер и може да бъдат разпознати като вулгарни или нецензурни (например заместване на букви в думите с някакви други символи или съкращаване на нецензурни фрази.);
 • явно или завоалирано обсъждане, реклама или пропаганда за употреба на наркотични вещества, алкохол или други вещества, забранени със закон;
 • изказвания (лозунги, приветствия, и фрази) от расистки, фашистки, националистически характер, а също така и други форми на унижение на човешкото достойнство по религиозен, полов или друг признак. Опити за разпалване на етнически или расови конфликти, призиви за насилие и тероризъм. Фрази от рода – „Ходете си на село“ и т.н. също са забранени;
 • заплахи за саморазправа в реалния живот, както и заплахи за причиняване на каквито и да е щети;
 • обсъждане, предложения и запитване за продажба (обмяна) на игрови предмети за реални пренадлежности или услиги, а също така обсъждане, предлагане и запитване за продажба (обмяна) на герои, начини за повишаване на показателите срещу реални или игрови ценности или услуги.;
 • Обсъждане на платените услуги в негативен аспект;
 • Разпространение на реклами и други непозволени линкове;
 • Обсъждане на политика, държавната власт, действия на политици, действия на органите на властта, учреждения или политически сформирования;
 • Деструктивни действия по отношение на играта SofiaWars.com, като публични призиви към други играчи да напуснат играта, изяви за напускане на играта и всякакви други действия, които могат да предизвикат негативни последици за игровия процес или създаване на пречки за неговото развитие.;
 • Използване и цитиране на ненормативна лексика, завоалирани ругатни в никовете, девизите, личната информация;
 • използване на имена, названия, завоалирани изрази, абревиатури, цифри, цитиране на лозунги, подкани, надписи, свързани с национал-социализъм, нацизъм, фашизъм, расизъм, екстремизъм, тероризъм, в никове, названия на банди, лична информация и други;
 • обсъждане на действия на модераторите и Администрацията в непредназначените за това места;
 • критика, нецензурни и обидни изказвания, изрази с явно несъгласие и недоволство от решенията на Администрацията;
 • критика, изказване на явно несъгласие, недоволство от нови или вече съществуващи функции на играта, особености на игровия свят.;
 • регистрация на герои, банди, имена на животни, в които присъства ненормативна лексика, имена, напомнящи имена на представители на Администрацията, забранено е животни да се кръщават на реални хора (ако по името еднозначно може да се определи личността);
 • публикуване на порнографски и еротически материали, пропаганда на порнография, еротика, а също така обсъждане на теми, свързни с въпроси от сексуален характер;
 • обиждане или неуважително отношение по адрес на Администрацията или играта като цяло. Наказание за това нарушение: временно или постоянно блокиране на героя.

 

Горепосочени положения се отнасят към всички аспекти на общуване в рамките на играта SofiaWars.com, включително общуването във форума, чата, личните съобщения, настройките на героя или информацията за бандата.

Други случаи

В останалите случаи, които не са посочени по-горе в общите правила за общуване, но които нанасят щети на проекта – решението за налагане на наказание се определя от най-старшия модератор в дадения момент.

В отделни случаи Администрацията има право да предприема по-сурови от описаните наказания по отношение на нарушителите, с цел да се поддържа комфорта на играта за останалите участници в игровия проект.

Възможни наказания

За поддържане положителната атмосфера в играта към нарушителите ще бъдат препдриемани най-различни мерки. В зависимост от нарушението и от наличието на предходни нарушения на героя се използват следните наказания:

 • изтриване на информацията, която нарушава правилата за общуване;
 • забрана за общуване на определен период от време (от 15 мин до 1 месец – забрана за писане);
 • подаряване на подарък с негативен ефект: Каръшки Заек, Прасе;
 • постоянно намаляване на всички показатели, които могат да се тренират;
 • затвор за определен срок (от 1 ден до 1 месец);
 • временно блокиране на акаунта (затвор за 365 дни, в определени ситуации може да се използва блокиране на личните съобщения и достъп до чат за същия период.);
 • блокиране на акаунта;

 

Всеки случай на нарушаване на правилата се разглежда в индивидуално..

Списък с наказания за нарушения, свързани с вътрешноигровата поща, може да видите тук.

Списък с наказания за нарушения, свързани с публични действия, може да видите тук.

За да предпазите героя си, спазвайте правилата за общуване.

Правила на чата

В чата е позволено:

1. Да се внася позитивизъм в играта

2. Свободно общуване, спазвайте горепосочените правила.

В случаите на възникване на въпроси и конфликти, играчът е в правото си да получи разяснение относно нарушението си чрез лични съобщения от модератора, който го е наказал, а също така и в темата за оплаквания от модератора на чата.

 

В чата се забранява:

1. Да се внася негативизъм в играта.

2. Нарушаване на общите правила за общуване.

3. Употреба на ненормативна лексика, а също така и скрити обиди или други нецензурни изрази, т.е в случаите, когато се замества една или повече букви в нецензурни думи, както и обиждане на други участници на чата.
Наказание: Забрана за писане за 1 час. При повторни нарушения – до 12 часа по преценка на модератора .

4.Създаване на конфликтни ситуации. Провокация.
Наказание: Забрана за изпращане на съобщения в продължение на 30 минути. При повторни нарушения – от 1 до 10 часа по преценка на модератора.

5. Флуд.
Наказание: Забрана за изпращане на съобщения в продължение на 30 минути. При повторни нарушения – от 1 до 10 часа по преценка на модератора .

6. Обсъждане на наказанията в чата.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 30 минути .

7.Капс.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 30 минути.

8. Разпространение на реклами и други непозволени линкове – в това правило попадат всички линкове, които нямат отношение към играта..
Наказание: Ако героят е 1-во ниво – Бан, ако е по-високо ниво – забрана за писане в чата за 24 часа

9. Разпалване на етнически конфликти.
Наказание: Ако героят е 1-во ниво – Бан, ако е по-високо ниво – забрана за писане в чата за 24 часа + 4 затвор. При повторни нарушения – 72 часа + затвор 24 часа.

10. Заплаха за саморазправа в реалния живот.
Наказание: Ако героят е 1-во ниво – Бан, ако е по-високо ниво – забрана за писане в чата за 24 часа + 4 затвор. При повторни нарушения – 72 часа + затвор 24 часа.

Оплаквания от действията на модератори

Жалбите от действията на модератори се подават в специална тема във форума. Обсъждането на действията и оценяването на модераторите на друго място е забранено.